Župni listić lipanj 2017.

 

KRIZMA

U subotu, 10.6., u 15.00 sati, uz geslo „Krist, nada naša“, slavimo svetu krizmu. Mladima će naše župe ovaj sakrament podijelit banjalučki biskup Franjo Komarica.

Ispovijed za krizmanike, kumove i roditelje:

  • srijeda, 7.6., od 17.00 do 18.00 sati, u crkvi sv. Dionizija, u Kelkheimu.

Generalne probe za krizmanike i kumove:

  • srijeda, 7.6., od 17.00 do 19.00 sati, u crkvi sv. Dionizija, u Kelkheimu.

Misu zahvalnicu za krizmanike slavimo u nedjelju 11.6., u 11.45 sati, u crkvi sv. Dionizija, u Kelkheimu.

 

TIJELOVO – Dan župe

Tradicionalno slavlje Tijelova slavimo u četvrtak, 15.6., u Hofheimu (Bergkapelle).

Misno slavlje predslavi fra Petar Komljenović, dušobrižnik u HKŽ München.

Program slavlja:

11.00 sati: ispovijed

11.30 sati: krunica

12.00 sati: sveta misa

                   blagoslov vozača i vozila

                  blagoslov s Presvetim oltarskim sakramentom

13.00 sati: ručak

14.00 sati: kulturno-zabavni program (djeca i mladi)

Molimo vrijedne domaćice da donesu kolače na slavlje.

Jelo i piće uz umjerene cijene.

 

Sveti Ante

Na blagdan sv. Ante, 13.6., svetu misu slavimo u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu, u 18.30 sati. Na početku misnog slavlja molimo molitve sv. Anti. Na kraju mise blagoslovit će se djecu i ljiljane.

 

Izlet u Europapark

U subotu, 17.6., organiziramo izlet u Europapark. Kod prijave djeca i mladi uplaćuju 55 €, odrasli 65 €, a ministranti 25 €. Polazi se u 7.30 sati, ispred crkve sv. Dionizija u Kelkheimu.

 

Misa zahvalnica na kraju vjeronaučne godine

Hvala Ti za sve što si mi dao i za sve što si tražio od mene.

Misu zahvalnicu na kraju vjeronaučne godine slavimo u nedjelju, 18.6., u 11.45 sati, u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu.

 

Srce Isusovo

Presveto Srce Isusovo, zapali u mom srcu ljubav prema tebi!

Na svetkovinu Presvetog Srca Isusova, 23.6., svetu misu slavimo u 19.30 sati, u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu. Na početku mise molimo molitve Srcu Isusovu.

 

Sv. Ivan Krstitelj

Ivan Krstitelj je kao prorok iskrenosti živio posvemašnju otvorenost pred Bogom.

Na svetkovinu sv. Ivana Krstitelja, 24.6., svetu misu slavimo u 18.00 sati, u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu. Na početku mise molimo molitve sv. Ivanu Krstitelju.

 

Sv. Petar i Pavao

Petar i Pavao bili su živa slika svoga božanskog Učitelja Isusa Krista.

Na svetkovinu apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla, 29.6., svetu misu slavimo u 19.00 sati, u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu.

 

VAŽNI DOGAĐAJI U 2017.

4.6., Koncert „Škole gitare i klavira“

5.6., Hodočašće u Marienthal

10.6., Krizma

13.6., Antunovo

15.6., Tijelovo – Dan župe

17.6., Izlet u Europapark

18.6., Misa zahvalnica na kraju vjeronaučne godine

24.6., Folklorni festival

17.-20.8., Izlet ŽV-a u Barcelonu

27.8., Misa uz početak vjeronaučne godine

9.9., Susret „stranih zajednica“ (Frankfurt-Bockenheim)

17.9., Gospa Velikog hrvatskog krsnog zavjeta

9.12., Nikolinje