Zaručnički tečaj

Zaručnički tečaj će se održati 1. 2. 2022. u 19.00 sati , 2. 2. 2022. u 19.00 sati i 3. 2. 2022. u 19.30 sati, u crvki sv. Ante u Frankfurtu (Savignystraße 15, 60325 Frankfurt). Prijava ide preko župnog ureda u Wiesbadenu pozivom na broj 0611 84 64 40.