Zahvala Caritasa dubrovačke biskupije

Prenosimo vam zahvalu Caritasa Dubrovačke biskupije za donaciju u iznosu od 2.000 eura koju smo darovali dubrovačkom Caritasu posredstvom biskupa mons. Mate Uzinića, koji je 18. lipnja našim krizmanicima podijelio svetu potvrdu.