Vjeronauk i ostale aktivnosti

Vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike 2023. godine!

PRVOPRIČESNICI:

Bad Homburg (Dorotheenstr. 19), utorkom od 16 do 17 sati

Kelkheim-Münster (Am Kirchplatz 6), Hrvatski centar, subotom od 10 do 11 sati

KRIZMANICI:

Kelkheim-Münster (Am Kirchplatz 6), Hrvatski centar, subotom od 11 do 12 sati

Prvopričesnici sudjeluju na misi za djecu (1. nedjelja u mjesecu) a krizmanici na misi za mlade (3. nedjelja u mjesecu) u 11.45 sati u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu.

——————————————————————————————————————————

VJERONAUK za ostalu djecu

Za predškolce i djecu 1. i 2. razreda vjeronauk je subotom od 10 do 11 sati u Hrvatskom centru u Kelkheimu (Am Kirchpaltz 6).

Vjeronauk za djecu od 4. do 7. razreda  je subotom od 11 do 12 sati u Hrvatskom centru u Kelkheimu (Am Kirchplatz 6).

—————————————————————————————————————————–

OSTALE AKTIVNOSTI

FRAMICA: treća subota u mjesecu, od 11 do 12 sati, u Kelkheimu, u Hrvatskom centru

Mali folklor (djeca od 1. do 3. razreda): subotom od 11 do 12 sati u Kelkheimu u Hrvatskom centru (voditeljica: Stella Curić)

Srednji folklor (djeca od 4. do 8. razreda): subotom od 12 do 13 sati u župnoj dvorani nasuprot Hrvatskog centra u Kelkheimu (voditeljice: Katarina Kapović i Rozarija Dragun).