VJERONAUK – predškolci, 1. i 2.; 4.-7. razr.

Četvrtkom od 17.15 do 18 sati u župnoj dvorani nasuprot Hrvatskog centra u Kelkheimu (Am Kirchplatz 11) je vjeronauk za djecu od 4. do 7. razreda. Za predškolce vjeronauk je petkom od 17.30 do 18 sati u Hrvatskom centru u Kelkheimu (Am Kirchpaltz 6).