VJERONAUK – predškolci, 1. i 2.; 4.-7. razr.

U četvrtak 23. 9. (od 17.15 do 18 sati) u župnoj dvorani nasuprot Hrvatskog centra u Kelkheimu (Am Kirchplatz 11) počinjemo s vjeronaukom za djecu od 4. do 7. razreda. Za predškolce vjeronauk počinje u petak 24. 9. u 16 sati u Hrvatskom centru u Kelkheimu (Am Kirchpaltz 6).