USKRSNA ISPOVIJED

Uskrsna ispovijed u našoj župi će biti 27.3. u 19 sati u Bad Homburgu (crkva sv. Križa) i 30. 3. u 19 sati u Kelkheimu (crkva sv. Dionizija). Na raspolaganju će biti više svećenika. Stoga, na vrijeme “rezervirajte” potrebno vrijeme za pomirenje s Bogom, drugima i sa sobom.