TRI KRALJA, 6. 1. 2023., u 11.45 sati

Na svetkovinu Bogojavljenja – Tri kralja, 6. siječnja, misu slavimo u 11.45 sati u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu. “Kad se Isus rodio u Betlehemu Judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: ‘Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.’ “(Mt 2,1-2)