Župno vijeće

Župno vijeće ima dvanaest članova. Izabrani su na glasovanju između osamnaest kandidata. Tako su, u trajanju od četiri godine, preuzeli na sebe dužnosti i odgovornosti da župa i župljani što bolje budu organizirani i jednodušni u vjeri i sveukupnom djelovanju. Članovi župnog vijeća po službi su: fra Ante Jojo Marković, župnik i s. Magdalena Višić, pastoralna suradnica.

Članovi Župnog vijeća su:

Dragan Opačak, Zoran Petrović, Mario Trifunović, Sanja Tunanović, Anela Bašić, Stojko Matić, Josip Grgić, Dragutin Golubović, Antonija Mandurić, Božo Maroš, Izabela Curić i Lara Miličević.