Sveta misa i obred Preminuća sv. Franje

Uoči blagdana sv. Franje Asiškoga, 3. listopada, proslavili smo svetu misu i obred Preminuća u Kelkheima. Framica i Frama pjevali i čitali su na misnom slavlju te predmolili otajstva franjevačke krunice.