Sakramenti

KRŠTENJE

Mjesec dana, prije krštenja djeteta, treba se prijaviti u župni ured. Tada se dogovara: datum, sat, crkva… krštenja. Prije samog krštenja roditelji i kumovi dolaze u župni ured na pripravu za krštenje njihovog djeteta. Tada se donosi list s podatcima djeteta (Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke) i potvrda da kum ili kuma mogu vršiti svoju službu na sakramentu krštenja. Na sakramentu krštenja mogu kumovati samo katolici, koji su primili sve potrebne sakramente i nisu istupili iz Crkve.

PRVA PRIČEST

Svake godine u našoj župi pripremaju se djeca za Prvu svetu pričest. Djeca koja pohađaju treći razred osnovne škole su za Prvu svetu pričest. Priprava počinje s početkom vjeronaučne godine. Uz pripravu ide i Kviz za prvopričesnike i njihove roditelje “Pozvani na gozbu”.

KRIZMA

Pripravu za sakrament krizme u našoj župi imamo svake druge godine. Djeca koja se pripremaju za sakrament zrelosti, krizmu, trebaju pohađati osmi ili deveti razred. Priprava počinje početkom vjeronaučne godine.

ODRASLI ZA SAKRAMENTE KRŠĆANSKE INICIJACIJE

Za sve mlade i odrasle, koji žele primiti sakramente kršćanske inicijacije organizira se jednogodišnja priprava u Hrvatskom centru, u Kelkheimu. Vrijeme priprave je prema dogovoru.

ISPOVIJED

Za sve, koji osjećaju potrebu za sakramenat ispovijedi, svećenik je na raspolaganju nedjeljom prije svete mise ili drugim danima prema dogovoru. Oni koji se ispovijedaju prvog petka u mjesecu, ispovijed je pola sata prije svete mise. Ispovijed je također u vremenu došašća i korizme, točno određenog datuma i sata u svim crkvama, gdje se slavi nedeljna misa.

BOLESNIČKO POMAZANJE

Za starije, bolesne i nemoćne koji žele ispovijed, pričest ili bolesničko pomazanje potrebno je prijaviti se telefonski ili osobno u župni ured.

ŽENIDBA

Za sve one koji žele sklopiti crkveni brak, organizira se zaručnički tečaj. Svi koji želi sklopiti crkveni brak, ovdje ili u Domovini, trebaju pohađati ovaj tečaj. Rok prijave za sudjelovanje na tečaju je mjesec dana. Po završetku tečaja dobiva se potvrda o redovitom pohađanju, koja se dostavlja u župu gdje će biti vjenčanje.