Prva pričest, 19. 6. i 3. 7.

U našoj župi Prvu pričest slavimo 19. lipnja za prvopričesnike iz 2020. godine, a 3. srpnja za ovogodišnje prvopričesnike. Oba datuma slavimo pričest  u 3 grupe: 1. grupa u 11, 2. grupa u 13 i 3. grupa u 15 sati u crkvi sv. Dionizija u Kelkehimu.