Proslava blagdana sv. Franje Asiškog

Na blagdan sv. Franje Asiškog, 4. listopada, u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu, proslavili smo svetu misu, na kojoj su čitanjem i pjevanjem sudjelovali Framica i Frama. Prije euharistijskog slavlja molili smo franjevačku krunicu, a nakon popričesne molitve Framica je izvela recital “Pjesma stvorenja”.