Presveto Srce Isusovo

Na svetkovinu Presvetog Srca Isusova, 24. lipnja, slavimo misu u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu u 19.30 sati.