Predstavljanje krizmanika i framina akcija

Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! – Na 3. adventsku nedjelju, 17. prosinca 2017., u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu, slavili smo svetu misu na kojoj su se predstavili budući krizmanici naše župe. 

Misno slavlje predslavio je vlč. Boris Ljevak iz Banja Luke, koji je u svojoj propovijedi istaknuo radost kao jednu od najvažnijih osobina kršćanskog života. Iste nedjelje održala se akcija Frame i Framice za pomoć maloj Ani Riti Puljić, u kojoj je skupljeno 2.810,00 eura. Hvala svima koji su svojim prilogom podržali ovu akciju.