Početak vjeronaučne godine

Vjeronaučna godina počinje upisom i vjeronaukom za sve razrede u subotu, 31. 8. 2019.  u 10 sati, u Hrvatskom centru u Kelkheimu. U nedjelju, 8. 9. 2019. u 11.45 sati u Kelkheimu, slavimo misu za uspjeh u novoj školsko-vjeronaučnoj godini.

subotom (Kelkheim):
prvopričesnici – 10.00 sati
krizmanici – 11.00 sati
predškolci, 1. i 2. – 10.00 sati
4. i 5.; 6. i 7. r. – 11.00 sati

dječji zbor (1. i 3. subota) – 12.00 sati
framica (3. subota) – 11.00 sati

mali folklor (predškolci i djeca od 1. do 3. r.) – 11.00 sati
srednji folklor (od 4. do 8. r.) – 10.0 sati
ministranti (zadnja subota) – 12.00 sati

utorkom (Bad Homburg):

svi razredi – od 16 do 17 sati