Plesna skupina “No limit”

U našoj župi djeluju dvije plesne skupine “No limit”, koje priprema Laura Tomac. Redovito nastupaju na našim župnim slavljima (Nikolinje, Majčin dan, Tijelovo, Dječji festival…). Prva skupina su djeca od 5. do 7. razreda, a u drugoj skupini “No limit Junior” su djeca od 1. do 4. razreda.