Odrasli za sakramente kršćanske inicijacije

Za sve mlade i odrasle, koji žele primiti sakramente kršćanske inicijacije organizira se jednogodišnja priprava u Hrvatskom centru, u Kelkheimu. Vrijeme priprave određuje se prema dogovoru.

Sakramentima kršćanske inicijacije, to jest krštenjem, potvrdom i euharistijom postavljaju se temelji cjelokupnoga kršćanskog života… Pošto su vjernici krštenjem rođeni na novi život, utvrđeni su u njemu po sakramentu potvrde i primaju u euharistiji kruh vječnog života. Tako po sakramentima kršćanske inicijacije primaju sve više i više bogatstva božanskog života i napreduju prema savršenstvu ljubavi. (Katekizam Katoličke Crkve, 1212)