Obred krizme

Biskup polaže ruku na glavu potvrđenika:

Krizmanik: _____________ (kaže svoje ime)

Biskup: __________, primi pečat dara Duha Svetoga! (znak križa na čelu krizmanika)

Krizmanik: Amen!

Biskup: Mir tebi!

Krizmanik: I s Duhom tvojim!