Novo Župno vijeće

Župno vijeće ima dvanaest članova. Izabrani su na glasovanju između osamnaest kandidata. Tako su, u trajanju od četiri godine, preuzeli na sebe dužnosti i odgovornosti da župa i župljani što bolje budu organizirani i jednodušni u vjeri i sveukupnom djelovanju. Članovi župnog vijeća po službi su: fra Ante Jojo Marković, župnik i s. Magdalena Višić, pastoralna suradnica.

U subotu, 9. 11. 2019. nakon vjeronauka kao i u nedjelju, 10. 11. 2019., nakon svetih misa u Bad Homburgu, Kelkheimu i Bad Sodenu, župljani su birali novo Župno vijeće.

Izabrani su: Dragan Opačak, Zoran Petrović, Mario Trifunović, Sanja Tunanović, Anela Bašić, Stojko Matić, Josip Grgić, Dragutin Golubović, Antonija Mandurić, Božo Maroš, Izabela Curić i Lara Miličević.

Svim izabranima želimo uspjeh i Božji blagoslov!