Molitva velikog mistika sv. Ivana od Križa

Dvadeset i sedmog dana molitve velikana donosimo vam molitvu svetog Ivana od Križa, koji je bio crkveni naučitelj, pisac, katolički mistik, redovnik karmelićanin, obnovitelj karmelićanskog reda.

Ivan-od-Kriza

Blagoslovljena vjero, ti si tako izvjesna, a ipak si tamna. Tamna si zato jer vodiš prema vjerovanju u istine, koje je sam Bog objavio i koje nadilaze svako prirodno svjetlo. Tvoje presvijetlo svjetlo  svjetlo božanske istine – postaje za mene mračna tama; jer veće svladava manje, kao što bliješteće sunčevo svjetlo razgoni svako drugo svjetlo i pobijeđujuje i moj vid.

Ti si tamna noć za dušu i osvijetlavaš je kao noć, kao onaj tamni oblak koji je one noći osvijetlio put djeci Izraelovoj. Čak i da si taman oblak, svojom tamom osvijetlavaš tminu moje duše. Tako i ja dakle mogu reći: noć će biti moje svjetlo i moj najveći zanos. Na putu čistog promatranja i sjedinjenja s Bogom, tvoja će noć, o vjero, biti moj vođa.

sv. Ivan od Križa