Molitva sveca i crkvenog naučitelja Ćirila Jeruzalemskoga

Dvadeset i devetoga dana molitve velikana donosimo vam molitvu svetog Ćirila Jeruzalemskog. Bio je jeruzalemski nadbiskup, teolog, svetac i crkveni naučitelj.

Saint_Cyril_of_JerusalemGospodine, milosrdni Bože, Sveti, Moćni, ti si Mir, Sloga, Čistoća, Dobrota. Ti si Otac i Gospodin svih koji gaje misli mira. Daj nam poniznost, ufanje i čvrstu vjeru! Daj da se okićeni tvojim Duhom bratske ljubavi, susrećemo u čišćoj ljubavi, koja je ispunjenje svih propisa, da budemo sinovi mira i jedinstva i dostojni govora na gori tvojeg jedinorođenoga Sina. Po njemu i s njim istodobno, neka ti je slava i moć, kao i dobrom, božanskom Duhu Svetom. Amen!

Ćiril Jeruzalemski