Molitva sv. Ivana od Križa

Drugog  dana donosimo vam u našoj “seriji” Molitve velikana poticajnu molitvu poznatoga mistika, crkvenoga naučitelja, pisca, redovnika karmelićanina i obnovitelja karmelićanskoga reda, sv. Ivan od Križa.

JohnCrossBlagoslovljena vjero, ti si tako izvjesna, a ipak si tamna. Tamna si zato jer vodiš prema vjerovanju u istine, koje je sam Bog objavio i koje nadilaze svako prirodno svjetlo. Tvoje presvijetlo svjetlo – svjetlo božanske istine – postaje za mene mračna tama; jer veće svladava manje, kao što bliješteće sunčevo svjetlo razgoni svako drugo svjetlo i pobjeđuje i moj vid.

Ti si tamna noć za dušu i osvjetljavaš je kao noć, kao onaj tamni oblak koji je one noći osvijetlio put djeci Izraelovoj. Čak i da si taman oblak, svojom tamom osvjetljavaš tminu moje duše. Tako i ja dakle mogu reći: noć će biti moje svjetlo i moj najveći zanos. Na putu čistog promatranja i sjedinjenja s Bogom, tvoja će noć, o vjero, biti moj vođa.

sveti Ivan od Križa

Sve ostale molitve velikana možete naći OVDJE.