Molitva Sørena Kierkegaarda

Desetog dana molitve velikana, donosimo vam molitvu Sørena Kierkegaarda, danskog filozofa, teologa i književnika.

KierkegaardKako bismo mogli govoriti o ljubavi kada bismo te zaboravili, o Bože ljubavi. Tebe, od kojega je sva ljubav na nebu i na zemlji, tebe, koji nisi škrtario, nego u ljubavi sve dao. Tebe, koji si Ljubav, tako da onaj koji ljubi ono je što jest samo po tome što je on u tebi. Tebe, našeg Spasitelja i Pomiritelja, koji je sebe predao da bi sve spasio!

Kako bismo mogli ispravno govoriti o ljubavi kada bismo te zaboravili, Duše Ljubavi? Tebe koji ne uzimaš ništa od naše samosvojnosti, nego nas podsjećaš na onu žrtvu ljubavi, na vjeru da tebe ljubimo kako ljubiš ti, a bližnjega svoga kao sebe sama!

Sören Kierkegaard

Sve ostale molitve velikana možete naći OVDJE.