Molitva svetoga Ivana Pavla II. za život

Dvadeset prvog dana molitve velikana donosimo “molitvu za život” svetoga i omiljenoga pape Ivana Pavla II.

ivanpavao2O Marijo,

zoro novoga svijeta, Majko živih, povjeravamo ti pitanje života: pogledaj, o Majko, neizmjeran broj djece kojima je zabranjeno roditi se, siromaha kojima je otežano življenje, muževa i žena, žrtava nečovječnoga nasilja, starih i bolesnih, ubijenih ravnodušnošću ili lažnim sažaljenjem. Učini da oni koji vjeruju u tvoga Sina znaju iskreno i s ljubavlju ljudima našega vremena naviještati Evanđelje života.

Isprosi im milost da ga prime kao trajno novi dar, radost da ga sa zahvalnošću slave tijekom cijeloga svog života i hrabrost da za nj svjedoče djelotvornom postojanošću, kako bi – zajedno sa svim ljudima dobre volje – gradili civilizaciju istine i ljubavi, na hvalu i slavu Boga stvoritelja i ljubitelja života. Amen.

sveti Ivan Pavao II.
25. ožujka 1995. (iz enciklike Evanđelje života)