Misa za početak vjeornaučne godine, 25. 9.

Misu za početak vjeronaučne godine slavimo u nedjelju 25. rujna u 11.45 sati u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu. Nakon mise bit će blagoslov djece i njihovih školskih torbi! Molimo: “Gospodine, daj nam svjetlo svoje dobrote da te slavimo svojim djelima. Pomozi nam da i mi kroz svoje susrete s drugima naviještamo snagu Tvojih susreta. Nadahni nas svojim Duhom da širimo ljubav prema Tebi i jedni prema drugima.”