Misa za djecu

Misu za djecu slavimo jednom mjesečno u 11.45 sati, u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu. Na misi sviraju, pjevaju i čitaju djeca koja pohađaju župni vjeronauk.

“Evo još jednog poticaja za življenu vjeru i liturgiju. Dok radimo s djecom, sebe izgrađujemo. Dok njima iznosimo beskrajno blago mudrosti i dobrote Božje, i sami se ispunjamo Božjom milošću. Liturgija je najautentičniji izraz Crkve. Po euharistiji je Crkva – Crkva, rekao bi Augustin. Življena kateheza se očituje u liturgiji. Život svoj, smisao našeg postojanja i rasta u Bogu nalazimo i slavimo u liturgiji. Crkva i jest Crkva po tome što slavi otajstva našega spasenja, inače bismo bili nepovezani skup pojedinaca koji slično vjeruju i povode se istim načelima. Zato će biti veoma važno da djeca već od najranije dobi osjete da su dio živog Kristova tijela, da su Bogu bliži i Bogu važni. Mogu se radovati i treba da se raduju slušajući Krista koji govori: „Ako ne postanete kao djeca ne možete ući u kraljevstvo Božje!

(Kongregacija za bogoštovlje, Direktorij o misama s djecom)