KRIZMA, 18. 5. 2019.

SVETU KRIZMU slavimo 18. 5. 2019., u 14.30 sati u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu.
Sveta ispovijed za krizmanike, kumove i roditelje bit će u srijedu 15. 5. u 19 sati u Kelkheimu.
Zahvalnu misu krizmanika slavimo 19. 5. 2019., u 11.45 sati u Kelkheimu.