IZBOR ŽUPNOG VIJEĆA

Od 9. do 10. 11. 2019. bira se novo župno vijeće. Molimo sve zainteresirane, koji žele biti članovi, da se kandidiraju do 1. 10. 2019. Uvjeti za kandidaturu: 18 godina, rimokatolik, krizman i mjesto prebivališta u biskupiji Limburg.