Ispovijed

Za sve koji osjećaju potrebu za sakramentom ispovijedi, mogu se dogovoriti sa svećenikom ako nije drukčije najavljeno. Ispovijed je također u vremenu došašća i korizme, točno određenog datuma i sata u svim crkvama, gdje se slavi nedjeljna misa.

Papa Franjo ističe: “Isus nas poziva da promijenimo srce, da napravimo duboki zaokret u vlastitom životu, napuštajući kompromise sa zlom… Nikada nije kasno da se obratimo, ali je hitno, sada je čas! Započnimo danas. Prepoznajmo da smo svi prosjaci Božje ljubavi i ne dopustimo da Gospodin prođe kraj nas.”