Folklor

Naša župa ima tri grupe folklora.

Mali folklor su djeca, od prvog do četvrtog razreda, a Srednji folklor, djeca od petog do devetog razreda. Mali folklor vježbaju Laura Kapović i Stella Curić, a Srednji folklor – Katarina Kapović i Leonarda Dragun. Probe se održavaju subotom u Kelkheimu, po grupama: Mali folklor (1. – 4. razred) od 10.45 do 12.00 sati u Centru , a Srednji folklor (5. razreda – 16. godine) od 11.45 do 13.00 sati u župnoj dvorani nasuprot Centra.

Veliki folklor je grupa mladih (od 16. godine). Probe su nedjeljom od 18 do 20 sati, u Hrvatskom centru ili u dvorani sv. Dionizija u Kelkheimu. Folklor zajednički vježbaju Anela Bašić i Sanja Tunanović.