DUŠNI DAN, 2. 11.

U srijedu 2. studenoga Crkva slavi Spomen svih vjernika pokojnika ili Dušni dan. Misu slavimo u 19 sati u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu. Molimo za duše  pokojnika vjerujući da će oni, kada dođu u kraljevstvo Božje, biti naši zagovornici. Vjerujemo da će oni moliti za nas da i mi prispijemo u kraljevstvo Božje i općinstvu svetih.