Župne facebook stranice

Naša župa prisutna je na društvenim mrežama preko ovih stranica:

Župna stranica

Framina stranica

Folklorna skupina

Sve događaje, fotografije, poticajne misli i još puno toga možete pronaći na našim facebook stranicama.

 

Što je Papa Franjo još rekao u vezi društvenih mreža?

“Digitalni svijet je trg,” rekao je papa Franjo povodom 50. Svjetskog dana sredstava društvene komunikacije. Taj Trg je mjesto susreta, na kojem se događa komunikacija, dijeljenje i dijalog. U takvom svijetu želimo biti prisutni, te poticati na ljepotu svakog susreta. Tu se ne radi samo o dijeljenju informacija za župljane, već o komunikaciji i susretu sa svim ljudima dobre volje.

“Nije tehnologija ta koja određuje je li komunikacija autentična ili ne, već ljudsko srce i njegova sposobnost da koristi dobro sredstva koja mu stoje na raspolaganju. Društvene mreže mogu olakšati uspostavu odnosa s drugima i promicati dobro društva ali mogu također dovesti do daljnje polarizacije i podjele među osobama i skupinama. Digitalni svijet je trg, mjesto susreta gdje možemo jedni druge milovati ili ranjavati, voditi korisnu raspravu ili provoditi moralni linč. […] Internet nam pomaže da budemo bolji građani. Pristup digitalnim mrežama za sobom povlači odgovornost za bližnjega kojeg, istina, ne vidimo ali je stvaran i ima svoje dostojanstvo koje treba poštivati. Internet se može mudro koristiti za izgrađivanje zdravog društva otvorena dijeljenju.”