Dječji biseri na vjeronauku

biseri

– Gdje se Isus rodio? – U Jeruzalemu.

– Što je betlehemsko svjetlo? – Ono nas vodi u Betlehem.

– Tko je rodio Isusa? – Zar je to važno?

– Koliko kraljeva je došlo malom Isusu? – Najmanje jedan.

– Možeš li ti stvarati? – Da, probleme.

– Što je grličanje? – Kad nekoga voliš i zagrliš ga.

– Korizma znači… – krizmati se.

– Mitra je pravi šešir.

– U ispovijedi govorimo… – svoje gluposti.

– Sveti Ante je bio poznat po… – svojoj kosi.

– Isus je imao 12 apostola, jer… – u godini ima 12 mjeseci.

– Sveti Nikola je rođen u Kelkheimu.

– Isus se rodio odmah velik.

– Na svetoj misi primamo… – vitamine.

– Anđeli paze na nas kad… – Isus spava.

– Da bi se mogli pričestiti, moramo biti… – pametni.