Božja riječ za mene

“Božja riječ za mene” – Poticaj za svakodnevno promišljanje vlastitog života.


Treba li se hvaliti, svojom ću se slabošću hvaliti. 2 Kor 11,30

Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete. Mt 6,8

Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. 2 Kor 8,9

Jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo. 2 Kor 5,10

I pjevat će igrajući kolo: »Svi su izvori moji u tebi!« Ps 87,7

U mudrosti je duh razborit, svet, jedinstven, mnogostran, tanan, okretan, pronicav, neoskvrnjen, jasan, nepristran, dobrohotan, oštar, nezaprečiv, dobrotvoran, čovjekoljubiv, postojan, pouzdan, bezbrižan, svemoćan, svenadzoran, što prodire kroza sve duše, mudre, čiste i najtanje. Mudr 7,22

Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Mt 5,14

Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja. Ps 62,6

Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Iv 15,5

Kliči Gospodinu, sva zemljo! Služite Gospodinu u veselju! Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem! Ps 100,1b

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi — radi dobrote svoje, Gospodine! Ps 25,6-7

Pravedan je Gospod, Bog naš! Bar 1,15

O Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim; tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna. Ps 63,2

Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. 1 Iv 4,11

Hranit će vas Gospod kruhom tjeskobe, pojiti vodom nevolje, al` se više neće kriti tvoj Učitelj – oči će ti gledati Učitelja tvoga. Iz 30,20

Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim. Iv 21,17

Daj Svevišnjemu kao što i on tebi dade, vedra oka i koliko možeš. Sir 35,9

Pošlji svjetlost svoju i vjernost: nek` me vode, nek` me dovedu na tvoju svetu goru, u šatore tvoje! Ps 43,3

Zato se i ja trudim uvijek imati savjest besprijekornu pred Bogom i pred ljudima. Dj 24,16

Čestiti će gledati lice tvoje, Gospodine. Ps 11,7

Duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva. Mudr 3,1

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje! Ps 25,4

Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim: da živim u Domu Jahvinu sve dane života svoga, da uživam milinu Jahvinu i Dom njegov gledam. Ps 27,4

Ja znadem dobro: moj Izbavitelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati. A kad se probudim, k sebi će me dići: iz svoje ću puti tad vidjeti Boga. Njega ja ću kao svojega gledati, i očima mojim neće biti stranac: za njime srce mi čezne u grudima. Job 19,25-27

Čuvaj me, Gospodine, jer se tebi utječem. Ps 16,1

Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna! Iv 16,24

Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Iv 15,14

Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me! Ps 25,17

Raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi… 2 Tim 1,6

Ne boj se! Samo vjeruj! Mk 5,36