Bolesničko pomazanje

Za starije, bolesne i nemoćne koji žele ispovijed, pričest ili bolesničko pomazanje potrebno je prijaviti se telefonskim pozivom u župni ured.

Sveti Jakov svjedoči najstariju praksu Crkve podjeljivanja bolesničkog pomazanja bolesnima: «Boluje li tko među vama, neka dozove crkvene starješine! Oni neka mole nad bolesnikom i neka ga mažu uljem u ime Gospodnje, pa će molitva učinjena vjerom spasiti bolesnika. Gospodin će ga podići i, ako je učinio grijehe, oprostit će mu se» (Jak 5, 14-15).