Blagdan sv. Franje Asiškog

Na blagdan sv. Franje Asiškog, 4. listopada, u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu, slavila se sveta misa, na kojoj su čitanjem i pjevanjem sudjelovali Framica i Frama. Prije euharistijskog slavlja mladi su molili franjevačku krunicu.