Bezgrešno začeće BDM, 8. 12.

Na svetkovinu Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca, slavimo misu u 19 sati u crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu. U 18.30 sati molimo Krunicu. Blažena Djevica Marija sačuvana je od mrlje istočnoga grijeha od trenutka svoga začeća. Marija nije bila lišena posvetne milosti. Bila je puna Božje milosti i živjela je život posve bez grijeha.