365 “DANAS”

Idejom 365 “danas” želimo pomoći oko stvaranja boljeg i sretnijeg svijeta u nama i oko nas. Riječ je o zadatku “danas želim” za 365 dana našega života. Nadamo se da ćete se uključiti i pomoći nam u ostvarivanju ovog jednostavnog i tako bitnog životnog zadatka. A opet sve na radost svih nas kojima je dano da budemo sretni i zahvalni!

1. dan: Danas želim zahvaliti…

2. dan: Danas želim uvredu oprostiti…

3. dan: Danas želim blagoslivljati…

4. dan: Danas se želim radovati…

5. dan: Danas želim posaditi cvijet u nečijem srcu…

6. dan: Danas želim tješiti…

7. dan: Danas želim pobijediti…

8. dan: Danas želim prešutjeti…

9. dan: Danas želim biti pravedan…

10. dan: Danas želim biti iskren…

11. dan: Danas želim biti hrabar…

12. dan: Danas želim biti ponizan…

13. dan: Danas želim biti ljubazan…

14. dan: Danas želim poletjeti…

15. dan: Danas želim biti predan…

16. dan: Danas želim biti pošten…

17. dan: Danas želim biti istinit…

18. dan: Danas želim biti velikodušan…

19. dan: Danas želim biti dobar…

20. dan: Danas želim biti razborit…

21. dan: Danas želim uzvratiti ljubav…

22. dan: Danas želim biti slobodan…

23. dan: Danas želim moliti…

24. dan: Danas želim drugoga saslušati…

25. dan: Danas želim prijateljevati s Rječju Božjom…

26. dan: Danas se želim odmoriti u Duhu…

27. dan: Danas želim Boga slaviti…

28. dan: Danas želim biti ljubljen…

29. dan: Danas se želim diviti…

30. dan: Danas želim primjetiti tuđu bol…

31. dan: Danas želim zaroniti u svoju dušu…

32. dan: Danas želim posjetit bolesnika…

33. dan: Danas želim željeti…

34. dan: Danas želim biti mirotvorac…

35. dan: Danas želim biti podrška…

36. dan: Danas želim Boga u bližnjemu susresti…

37. dan: Danas želim radost sijati…

38. dan: Danas se želim sa sobom susresti…

39. dan: Danas želim biti ustrajan…

40. dan: Danas želim poslušati…

41. dan: Danas se želim pouzdati…

42. dan: Danas želim donijeti važnu životnu odluku…

43. dan: Danas želim povjerovati…

44. dan: Danas želim izmoliti krunicu…

45. dan: Danas želim reći: Volim te!

46. dan: Danas se želim prepustiti poticaju Duha Svetoga…

47. dan: Danas želim biti poput pravog siromaha…

48. dan: Danas želim reći: Trebam te!

49. dan: Danas želim biti malen…

50. dan: Danas želim biti pošten…

51. dan: Danas želim ustrajati u dobru…

52. dan: Danas želim biti blag…

53. dan: Danas želim biti sit…

54. dan: Danas želim biti svet…

55. dan: Danas želim govorit…

56. dan: Danas želim promatrati…

57. dan: Danas se želim prisjetit…

58. dan: Danas želim biti otvoren…

59. dan: Danas želim biti odlučan…

60. dan: Danas želim vidjeti…

61. dan: Danas želim prinijeti dar…

62. dan: Danas želim biti srce…

63. dan: Danas želim biti dar…

64. dan: Danas želim biti zreo…

65. dan: Danas želim biti jak…

66. dan: Danas želim navješćivati…

67. dan: Danas se želim poklonit…

68. dan: Danas želim zagrliti svoj križ…

69. dan: Danas želim priznati svoj grijeh…

70. dan: Danas želim priznati da trebam druge…

71. dan: Danas želim biti milosrdan…

72. dan: Danas želim priznati da sam slab…

73. dan: Danas želim priznati svoju bol…

74. dan: Danas želim suosjećati…

75. dan: Danas želim započeti novi život…

76. dan: Danas želim tražiti Božju volju…

77. dan: Danas želim barem deset minuta provesti s Bogom…

78. dan: Danas se želim obratiti…

79. dan: Danas želim reći Isusu: “Volim Te!”

80. dan: Danas želim biti oslobođen!

81. dan: Danas želim napraviti korak u životu!

82. dan: Danas želim biti u Kristovoj blizini!

83. dan: Danas želim biti radostan!

84. dan: Danas želim nekoga zagrliti!

85. dan: Danas želim izvršiti pokoru!

86. dan: Danas želim imati samilosti!

87. dan: Danas želim pokazati osjećaje!

88. dan: Danas želim oprostiti!

89. dan: Danas se želim pomiriti!

90. dan: Danas želim povjerovati u ljudsku dobrotu!

91. dan: Danas želim podijeliti svoju bol!

92. dan: Danas želim biti smiren u Bogu!

93. dan: Danas želim biti samo tvoj, Kriste!

94. dan: Danas želim podijeliti svoje darove s drugima!

95. dan: Danas želim biti zajedno sa svojom obitelji!

96. dan: Danas želim tražiti mir!

97. dan: Danas želim imati povjerenja u voljene osobe!

98. dan: Danas želim s drugima svoju sreću podijeliti!

99. dan: Danas se želim zauzeti za potlačenog!

100. dan: Danas se želim malo zaustaviti!

101. dan: Danas želim tražiti Kristovo svjetlo!

102. dan: Danas želim pročitati odlomak iz Sv. Pisma!

103. dan: Danas se želim pokloniti tebi, Isuse!

104. dan: Danas želim umjereno govoriti!

105. dan: Danas želim poštivati šutnju!

106. dan: Danas želim lijepo govoriti o drugima!

107. dan: Danas želim Bogu zahvaliti za sve što jesam i što imam!

108. dan: Danas želim gledati u raspetog Krista!

109. dan: Danas želim odvojiti vrijeme za sebe!

110. dan: Danas želim biti znak uskrsne radosti!

111. dan: Danas želim slijediti Krista u ljubavi prema bližnjemu!

112. dan: Danas želim dobro govoriti o drugima!

113. dan: Danas želim svoj rad Bogu prikazati!

114. dan: Danas želim biti pravi prijatelj!

115. dan: Danas želim druge savjetovati!

116. dan: Danas želim pružiti drugome ruku!

117. dan: Danas želim motivirati druge!

118. dan: Danas želim bližnjemu reći da je ljubljeno dijete Božje!

119. dan: Danas želim samo reći: Hvala Ti Bože!

120. dan: Danas se želim prepustiti u ruke Gospodnje!

121. dan: Danas želim biti radost drugome!

122. dan: Danas želim zastati i biti svjestan da me Bog nikada neće napustiti!

123. dan: Danas želim gledati na sve blagoslove u svome životu!

124. dan: Danas želim prepoznati Krista u lomljenju kruha!

125. dan: Danas želim razgovarati s Bogom kao s prijateljem!

126. dan: Danas želim sve svoje brige staviti u Božje ruke!

127. dan: Danas želim živjeti u radosti i bez straha!

128. dan: Danas želim živjeti sadašnji trenutak!

129. dan: Danas želim vjerovati da Bog djeluje u mome životu!

130. dan: Danas želim moliti za mir u duši!

131. dan: Danas želim moliti za mir u svijetu!

132. dan: Danas želim učiniti dobro djelo, a da to nikome ne kažem!

133. dan: Danas želim biti dar drugome!

134. dan: Danas želim biti primjer!

135. dan: Danas želim usrećiti drugoga!

136. dan: Danas želim biti pažljiv!

137. dan: Danas želim moliti za domovinu!

138. dan: Danas želim odvojiti vrijeme za čitanje!

139. dan: Danas želim biti utjeha!

140. dan: Danas želim izmoliti krunicu za sve one u nevolji!

141. dan: Danas želim ljubiti bližnjega!

142. dan: Danas želim biti pozitivan!

143. dan: Danas želim biti bolji!

144. dan: Danas želim biti poticaj!

145. dan: Danas želim darovati osmijeh!

146. dan: Danas se želim diviti svemu što je Bog stvorio!

147. dan: Danas želim biti duhovit!

148. dan: Danas se želim prepustiti Božjoj volji!

149. dan: Danas želim svjedočiti bez mnogo riječi!

150. dan: Danas želim biti skroman!

151. dan: Danas želim biti mio!

152. dan: Danas želim biti jak!

153. dan: Danas želim biti oduševljen!

154. dan: Danas želim biti nesebičan!

155. dan: Danas želim biti brižan!

156. dan: Danas želim biti srdačan!

157. dan: Danas želim biti dobrostiv!

158. dan: Danas želim biti predan!

159. dan: Danas želim biti pomirljiv!

160. dan: Danas želim biti preobražen!

161. dan: Danas želim biti zlato!

162. dan: Danas želim moliti za Crkvu!

163. dan: Danas želim misliti na dobro drugoga!

164. dan: Danas želim upotrijebiti jedan od svojih darova!

165. dan: Danas želim biti utjeha!

166. dan: Danas želim prepoznati one koje mi Bog šalje!

167. dan: Danas želim priznati da sam slab!

168. dan: Danas želim odoljeti kušnji!

169. dan: Danas želim biti Kristov!

170. dan: Danas želim poticati na mir!

171. dan: Danas želim biti blagoslov!

172. dan: Danas želim biti pomoć!

173. dan: Danas želim biti promišljen!

174. dan: Danas želim posebno moliti za biskupe i svećenike!

175. dan: Danas želim biti smiren!

176. dan: Danas želim biti strpljiv!

177. dan: Danas želim slušati Božju riječ!

178. dan: Danas želim biti u Božjoj prisutnosti!

179. dan: Danas želim učiniti nešto korisno!

180. dan: Danas želim imati sućuti za druge!

181. dan: Danas želim biti vrijedan!

182. dan: Danas želim biti kreativan!

183. dan: Danas želim prebivati u zagrljaju nebeske Majke Marije!

184. dan: Danas želim prihvatiti svoju prošlost!

185. dan: Danas želim zapjevati najdražu pjesmu!

186. dan: Danas želim razmišljati o sebi kao voljenom biću!

187. dan: Danas želim što više gledati u nebo!

188. dan: Danas želim donijeti nadu tjeskobnima!

189. dan: Danas želim biti pomoć nemoćnima!

190. dan: Danas želim posvjedočiti vjeru u Krista!

191. dan: Danas želim razveseliti tužne!

192. dan: Danas želim hrabro pogledati u one koji me ne prihvaćaju!

193. dan: Danas želim biti sunce drugima!

194. dan: Danas želim svim srcem zahvaliti Bogu!

195. dan: Danas želim biti vedar i nasmijan!

196. dan: Danas želim moliti Duha Svetoga za više ljubavi i radosti!

197. dan: Danas želim prihvatiti sebe!

198. dan: Danas želim dati sve od sebe!

199. dan: Danas želim biti razigran!

200. dan: Danas se želim otvoriti!

201. dan: Danas želim biti drugima primjer!

202. dan: Danas želim raširiti krila svoje duše i poletjeti!

203. dan: Danas želim biti plemenit!

204. dan: Danas želim biti ponizna srca!

205. dan: Danas želim u bližnjemu vidjeti Isusa!

206. dan: Danas želim biti jednostavan!

207. dan: Danas želim nešto lijepo učiniti!

208. dan: Danas se želim odmoriti!

209. dan: Danas želim započeti tjedan sa puno vjere i ljubavi!

210. dan: Danas želim biti mudar!

211. dan: Danas želim uroniti u molitvu!

212. dan: Danas želim biti tišina koja govori!

213. dan: Danas želim biti snaga za prijatelje!

214. dan: Danas želim biti odsjaj Kristove ljubavi!

215. dan: Danas želim moliti za ljude u ratu!

216. dan: Danas želim biti dubok!

217. dan: Danas želim biti tišina koja govori!

218. dan: Danas želim upoznati jednu daleku zemlju!

219. dan: Danas želim voljeti sebe!

220. dan: Danas želim biti borac!

221. dan: Danas želim prošetati u prirodi!

222. dan: Danas želim iznenaditi druge dobrotom!

223. dan: Danas želim slušati klasičnu glazbu!

224. dan: Danas se želim odreći slatkog zadovoljstva!

225. dan: Danas želim biti sabran!

226. dan: Danas želim biti kontemplativan!

227. dan: Danas želim prihvatiti svaku kritiku!

228. dan: Danas želim biti opušten!

229. dan: Danas želim biti nježan!

230. dan: Danas želim težiti savršenstvu!

231. dan: Danas želim čvrsto vjerovati!

232. dan: Danas se želim nadati!

233. dan: Danas se želim moliti za progonjene kršćane!

234. dan: Danas želim razmišljati o Raju!

235. dan: Danas želim prihvatiti svoj križ!

236. dan: Danas želim posebno doživjeti sv. misu!

237. dan: Danas želim započeti novi tijedan radosno sa Bogom!

238. dan: Danas želim pročitati odlomak iz jedne knjige!

239. dan: Danas želim uputiti toplu riječ ili topli pozdrav susjedu!

240. dan: Danas želim pobijediti jedan strah!

241. dan: Danas želim poslušati svoju savjest i učiniti što je ispravno!

242. dan: Danas želim nasmijati druge!

243. dan: Danas želim biti jednostavan poput djeteta!

244. dan: Danas želim uživati u današnjem danu!

245. dan: Danas želim moliti za mir u vlastitome srcu!

246. dan: Danas želim misliti samo na dobro!

247. dan: Danas želim gledati srcem!

248. dan: Danas želim cijeli dan zahvaljivati Bogu!

249. dan: Danas želim zahvaliti za protekli tjedan!

250. dan: Danas želim zahvaliti za divne osobe u svome životu!

251. dan: Danas želim biti pažljiv prema svome bližnjemu!

252. dan: Danas se želim suzdržati silnih rasprava i komentara!

253. dan: Danas želim prihvatiti druge!

254. dan: Danas želim biti pola sata u osami sa Isusom!

255. dan: Danas želim biti srcem u nebu!

256. dan: Danas želim moliti pjevajući!

257. dan: Danas želim moliti bez riječi!

258. dan: Danas želim strpljivo i ponizno ući u novi dan!

259. dan: Danas želim biti promjena koju želim vidjeti u drugima!

260. dan: Danas želim biti inspiracija!

261. dan: Danas želim nekome uputiti lijepu riječ!

262. dan: Danas želim biti potpora!

263. dan: Danas želim biti zahvalan za svoj život!

264. dan: Danas želim biti posljednji!

265. dan: Danas želim voljenoj osobi reći zašto ju volim!

266. dan: Danas želim započeti jednu knijgu!

267. dan: Danas želim poslušati jednu duhovnu pjesmu!

268. dan: Danas želim moliti za nutarnji mir!

269. dan: Danas želim moliti za nerođene!

270. dan: Danas se želim više smijati!

271. dan: Danas se želim predati Bogu!

272. dan: Danas želim osluškivati Duha Svetoga u svome srcu!

273. dan: Danas želim razmišljati pozitivno!

274. dan: Danas želim unijeti pozitivu u život bližnjih!

275. dan: Danas želim tužnome pokloniti osmijeh!

276. dan: Danas želim da nitko od mene ne ode sretniji!

277. dan: Danas se želim pomoliti za sve redovnike i redovnice!

278. dan: Danas se želim ugledati na sv. Franju Asiškoga!

279. dan: Danas želim svjedočiti svoju vjeru!

280. dan: Danas želim uložiti ljubav u svoj posao!

281. dan: Danas želim naći vremena za kratki razgovor sa Bogom!

282. dan: Danas želim propovijedati Evanđelje ali bez riječi!

283. dan: Danas želim predati sve brige u ruke Božje!

284. dan: Danas želim učiniti dobro djelo!

285. dan: Danas želim pozorno slušati Riječ Božju!

286. dan: Danas želim radosno započeti novi tjedan!

287. dan: Danas želim moliti za ispunjen i sretan dan!

288. dan: Danas želim moliti Boga da me oslobodi straha i blokada!

289. dan: Danas želim moliti za uspješan rad pape i biskupa na sinodi u Rimu!

290. dan: Danas želim širiti vedro raspoloženje!

291. dan: Danas želim uživati u Božjem danu!

292. dan: Danas želim biti svjestan da sam dio velike obitelji – Crkve!

293. dan: Danas želim misliti na vječni život!

294. dan: Danas želim prići siromahu!

295. dan: Danas želim zahvaliti za prijatelje!

296. dan: Danas želim susresti svoju bol i patnju!

297. dan: Danas se želim korigirat u mislima, riječima i djelima!

298. dan: Danas želim izbjeći užurbanost!

299. dan: Danas želim imati vremena za dobrotu!

300. dan: Danas želim biti pažljiv prema bližnjima!

301. dan: Danas želim prihvatiti svoju ranjivost!

302. dan: Danas želim graditi kuću mira u sebi i oko sebe!

303. dan: Danas želim nakratko zašutjeti i čuti Božji glas!

304. dan: Danas želim biti dosjetljiv!

305. dan: Danas želim razmišljati o vječnosti i svetosti!

306. dan: Danas se posebno želim sjetiti svih svojih dragih pokojnika!

307. dan: Danas želim imati trenutak da saslušam bližnjega!

308. dan: Danas želim prihvatiti sebe!

309. dan: Danas želim izbjeći negativne misli!

310. dan: Danas želim biti molitvena podrška braniteljima!

311. dan: Danas želim nekome pokloniti osmijeh!

312. dan: Danas želim pronaći malo vremena za samoću!

313. dan: Danas želim tražiti mir u srcu!

314. dan: Danas želim sijati mir u srca bližnjih!

315. dan: Danas želim dopustiti da me Bog iznenadi!

316. dan: Danas želim učiniti nešto dobro!

317. dan: Danas želim prihvatiti svoj križ!

318. dan: Danas želim moliti da prestane terorizam u svijetu!

319. dan: Danas se želim moliti za sretan i ispunjen dan!

320. dan: Danas želim biti razuman!

321. dan: Danas želim ići s otvorenim srcem kroz dan!

322. dan: Danas želim imati vremena za sebe!

323. dan: Danas želim biti vrijedan!

324. dan: Danas želim male stvari raditi s puno ljubavi!

325. dan: Danas želim manje pričati!

326. dan: Danas želim biti u svemu potpuno iskren!

327. dan: Danas želim da Isus kraljuje u mome srcu!

328. dan: Danas želim biti sunce koje sjaji toplinu svim ljudima!

329. dan: Danas želim biti iskren prema sebi!

330. dan: Danas želim nositi Kristov mir!

331. dan: Danas želim osluškivati druge!

332. dan: Danas želim tražiti Božje dobrote!

333. dan: Danas želim slaviti Božje obećanje!

334. dan: Danas želim priznati svoju pogrešku!

335. dan: Danas želim biti neznatan!

336. dan: Danas želim biti drag prema drugima!

337. dan: Danas želim razmišljati o došašću!

338. dan: Danas se želim učiti strpljivosti!

339. dan: Danas želim misliti na dobro u svome životu!

340. dan: Danas želim razmišljati lijepo i pozitivno!

341. dan: Danas želim radosno pripremiti svoje srce za Gospodina!

342. dan: Danas želim moliti za posvećeni život!

343. dan: Danas želim nositi Kristov mir!

344. dan: Danas želim osluškivati druge!

345. dan: Danas želim tražiti Božje dobrote!

346. dan: Danas želim biti drag prema drugima!

347. dan: Danas želim priznati svoju pogrešku!

348. dan: Danas želim slaviti Božje obećanje!

349. dan: Danas želim biti neznatan!

350. dan: Danas želim gledati pozitivno!

351. dan: Danas želim čitati Bibliju!

352. dan: Danas želim ispitati svoju savjest!

353. dan: Danas želim živjeti radosno!

354. dan: Danas želim usporiti!

355. dan: Danas želim kao Marija reći: Neka mi bude po tvojoj riječi!

356. dan: Danas želim zahvaliti za novi dan!

357. dan: Danas želim u tišini pripremiti svoje srce za rođenje Isusovo!

358. dan: Danas želim pjevati o ljubavi Gospodnjoj!

359. dan: Danas želim da se rodi maleni Isus u mome srcu!

360. dan: Danas želim biti svijetlo novorođenoga Isusa!

361. dan: Danas želim biti nježan kao sv. Ivan!

362. dan: Danas se želim pomoliti za obitelj!

363. dan: Danas želim razmisliti što bi mogao učiniti bolje u 2015. godini!

364. dan: Danas želim oprostiti svaku uvredu!

365. dan: Danas želim uživati u zadnjem danu ove godine i prisjetiti se svih lijepih trenutaka!